Долевое Строительство

Объекты

...
ЖК "Мунар 2"

Сдача - null

пересечения проспекта Ш.Кудайбердыулы и улицы Манаса

ТОО "Елорда Курылыс компаниясы"

ЖСК "Жана Мунар"

Квартир - 623

Площадью - 34033.5